Wayne Maxwell

„Wayne Maxwell jest jedn? z tych osób, które o?mielaj? si? by? inne i demonstruj? swój punkt widzenia w unikalny sposób. Nie pod???a za t?umem, nie akceptuje konformizmu, jest indywidualist?.”

 

Zanim wyjecha? do Londynu by zanurzy? si? w ?wiecie designu i podró??y, studiowa? architektur? wn?trz w Durbanie. Teraz, wraz z ??on? i dwójk? dzieci, osiad? w malowniczym Cotswolds. Wayne ma ponad 20 lat do?wiadczenia w projektowaniu wn?trz, mebli i sztuki u??ytkowej.