Komoda Max 39

projekt: Wayne Maxwell

Popisowy przyk?ad designerskich umiej?tno?ci Wayne’a Maxwell'a. Prostymi ?rodkami uczyni? z komody MAX 39 mebel wyj?tkowy. Bia??, masywn? skrzyni? osadzi? na subtelnej, d?bowej podstawie - kolorystycznie i kompozycyjnie bardzo udany zabieg, ale na tym nie koniec. Najwi?ksz?  uwag? skupia struktura - to ona w tym projekcie odgrywa pierwszoplanow? rol?. P?aszczyzna drzwiczek przypomina relief. Kompozycja listewek doci?tych pod odpowiednim k?tem i o ró??nej szeroko?ci, tworzy na froncie komody swoist? p?askorze??b?. Zag??bienia i wypuk?o?ci prowokuj? ?wiat?o i cie? do subtelnej gry. Propozycja idealna dla tych, którzy ceni? zaskakuj?ce, nietuzinkowe rozwi?zania.

 

Wymiary

Wysoko??: 70 cm

Szeroko??: 180 cm

G??boko??: 50 cm

 

Materia?

Skrzynia - drewno sosnowe

Podstawa - drewno d?bowe

 

Wyko?czenie na zdj?ciach

Skrzynia - ekologiczna farba akrylowa, kolor Milky White

Podstawa - d?b, bezbarwny lakier (Natural Oak)

 

Dodatkowe informacje

Czas realizacji zamówienia - 6-8 tygodni
Sposób dostawy - spedycja

Koszt dostawy - 250 z?

Próbki kolorów

Uwaga! Kolory na przedstawionych próbkach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Na ich odbiór mają wpływ rodzaj i ustawienia monitora. (kliknij na wybranej próbce aby ją powiększyć)

Wenge
Colonial Brown
Curcuma 42
Golden Wax
Dark Walnut 74
Copper Brown 45
Teak 53
Bleached Oak
Violet Brown 02k
Light Grey 02
Cream 15
Ivory
Milky White 10
Milky White 10