Lustra

Proste ramy nadaj? ca?o?ci bardzo minimalistycznego charakteru. W naszej ofercie dost?pne s? lustra w bardzo surowych formach. Tafle osadzone s? w ramach pozbawionych dekoracji, pozostaj?cych mimo to wyj?tkow? ozdob?. W?ród proponowanych rozwi?za? znajduj? si? bowiem egzemplarze w szerokich czarnych ramach, jak i tafle otoczone delikatnymi listwami w odcieniu naturalnego drewna. To w?a?nie w tej prostocie kryje si? ca?y wdzi?k i urok tych dodatków. Proponujemy egzemplarze do powieszenia na ?cianie lub postawienia na stole. Dost?pne s? w ró??nych rozmiarach.

Lustro MIR 01

Lustro Mir 01

cena: 1590.00 z? 
LUSTRO MIR 02

Lustro Mir 02

cena: 1370.00 z? 
LUSTRO MIR 03

Lustro Mir 03

cena: 490.00 z? 
LUSTRO MIR 04

Lustro Mir 04

cena: 850.00 z? 
LUSTRO MIR 06

Lustro Mir 06

cena: 680.00 z?