Biblioteka Max 01

projekt: Wayne Maxwell

Nowoczesny, zaprojektowany przez Wayne’a Maxwell’a rega? posiada szereg wymy?lnie wydzielonych pó?eczek na ksi???ki, albumy, czy p?yty CD, przeplatanych kolorowymi szufladkami. Pó?ki umieszczone na ró??nych wysoko?ciach w kombinacjach poziomych i pionowych p?aszczyzn sprawiaj?, ??e mebel jest funkcjonalny i daje du??e mo??liwo?ci aran??acyjne. Eksponowane w nim przedmioty staj? si? elementami dynamicznej uk?adanki. Zestawiaj?c ze sob? modu?y stworzysz wyj?tkow? ?cienn? kompozycj?.

 

Wymiary

Wysoko??: 200 cm
Szeroko??: 90 cm
G??boko??: 30 cm

 

Materia?

P?yta MDF

 

Wyko?czenie na zdj?ciach

Ekologiczna farba akrylowa, kolor bia?y (Pure White)

 

Dodatkowe informacje

Szufladki mog? by? w ró??nych kolorach
Rega? mie?ci maksymalnie 4 szufladki

Czas realizacji zamówienia - 6-8 tygodni
Sposób dostawy - spedycja

Koszt dostawy - 250 z?

Próbki kolorów

Uwaga! Kolory na przedstawionych próbkach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Na ich odbiór mają wpływ rodzaj i ustawienia monitora. (kliknij na wybranej próbce aby ją powiększyć)

Wenge
Colonial Brown
Curcuma 42
Golden Wax
Dark Walnut 74
Copper Brown 45
Teak 53
Bleached Oak
Violet Brown 02k
Light Grey 02
Cream 15
Ivory
Milky White 10
Milky White 10