Zastosowanie zintegrowanego systemu pomiaru pomieszczenia w innowacyjnych rozwiązaniach w produkcji mebli

Projekt

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

 

   W związku z planowaną realizacją projektu pn. "Zastosowanie zintegrowanego systemu pomiaru pomieszczenia w innowacyjnych rozwiązaniach w produkcji mebli", w ramach Świętokrzyskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Dller Tomasz Woźniak ogłasza wyniki postępowania ofertowego:

 

Odnośniki do dokumentów znajdują się poniżej, w sekcji załączników

______________________________________________________________________________________

 

 

   W związku z planowaną realizacją projektu pn. "Zastosowanie zintegrowanego systemu pomiaru pomieszczenia w innowacyjnych rozwiązaniach w produkcji mebli", w ramach Świętokrzyskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Dller Tomasz Woźniak ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu:

 

1. Zapytanie ofertowe nr 01/RPOWŚ/2017 na dostawę oraz instalację oprogramowania CAD/CAM dla przemysłu meblowego

2. Zapytanie ofertowe nr 02/RPOWŚ/2017 na dostawę i montaż pilarki formatowej

3. Zapytanie ofertowe nr 03/RPOWŚ/2017 z dnia 01.06.2017 na dostawę i montaż centrum obróbczego sterowanego numerycznie (obrabiarka CNC)

4. Zapytanie ofertowe nr 04/RPOWŚ/2017 - Kompresor śrubowy, dodano 01.06.2017

5. Zapytanie ofertowe nr 05/RPOWŚ/2017 - Odciąg wiór, dodano 01.06.2017

6. Zapytanie ofertowe nr 06/RPOWŚ/2017 - Notebook, dodano 01.06.2017

7. Zapytanie ofertowe nr 07/RPOWŚ/2017 - Dalmierz, dodano 01.06.2017

 

 

Informacje dotyczące wyników postępowania ofertowego:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - CAD CAM 0.45 MB Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - CAD CAM

[dodano 13.06.2017]

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pilarka 0.49 MB Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pilarka

[dodano 13.06.2017]

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - CNC 0.47 MB Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - CNC

[dodano 13.06.2017]

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kompresor 0.48 MB Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kompresor

[dodano 16.06.2017]

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odciąg 0.46 MB Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odciąg

[dodano 16.06.2017]

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Notebook 0.43 MB Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Notebook

[dodano 16.06.2017]

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dalmierz 0.44 MB Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dalmierz

[dodano 16.06.2017]

 

Zapytanie Ofertowe nr 04/RPOWŚ/2017 - Kompresor 0.14 MB Zapytanie Ofertowe nr 04/RPOWŚ/2017 - Kompresor
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 04/RPOWŚ/2017 - Formularz oferty Kompresor 0.12 MB Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 04/RPOWŚ/2017 - Formularz oferty Kompresor
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 04/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o braku powiązań 0.12 MB Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 04/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o braku powiązań
 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 04/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 0.12 MB Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 04/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 04/RPOWŚ/2017 - Wzór umowy 0.09 MB Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 04/RPOWŚ/2017 - Wzór umowy
 

Zapytanie Ofertowe nr 05/RPOWŚ/2017 - Odciąg wiór 0.14 MB Zapytanie Ofertowe nr 05/RPOWŚ/2017 - Odciąg wiór
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 05/RPOWŚ/2017 - Formularz oferty Odciąg wiór 0.12 MB Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 05/RPOWŚ/2017 - Formularz oferty Odciąg wiór
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 05/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o braku powiązań 0.12 MB Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 05/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o braku powiązań
 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 05/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 0.12 MB Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 05/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 05/RPOWŚ/2017 - Wzór umowy 0.09 MB Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 05/RPOWŚ/2017 - Wzór umowy
 

Zapytanie Ofertowe nr 06/RPOWŚ/2017 - Notebook 0.14 MB Zapytanie Ofertowe nr 06/RPOWŚ/2017 - Notebook
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 06/RPOWŚ/2017 - Formularz oferty Notebook 0.12 MB Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 06/RPOWŚ/2017 - Formularz oferty Notebook
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 06/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o braku powiązań 0.12 MB Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 06/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o braku powiązań
 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 06/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 0.12 MB Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 06/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 06/RPOWŚ/2017 - Wzór umowy 0.09 MB Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 06/RPOWŚ/2017 - Wzór umowy
 

Zapytanie Ofertowe nr 07/RPOWŚ/2017 - Dalmierz 0.14 MB Zapytanie Ofertowe nr 07/RPOWŚ/2017 - Dalmierz
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 07/RPOWŚ/2017 - Formularz oferty Dalmierz 0.12 MB Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 07/RPOWŚ/2017 - Formularz oferty Dalmierz
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 07/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o braku powiązań 0.12 MB Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 07/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o braku powiązań
 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 07/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 0.12 MB Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 07/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 07/RPOWŚ/2017 - Wzór umowy 0.09 MB Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 07/RPOWŚ/2017 - Wzór umowy