ZAPYTANIA I OG?OSZENIE WYNIK??W POST─?POWANIA

   W zwi?zku z planowan? realizacj? projektu pn. "Zastosowanie zintegrowanego systemu pomiaru pomieszczenia w innowacyjnych rozwi?zaniach w produkcji mebli", w ramach ?wi?tokrzyskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Dller Tomasz Wo??niak og?asza wyniki post?powania ofertowego:

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - CAD CAM

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pilarka

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - CNC

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kompresor

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odci?g

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Notebook

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dalmierz

 

   W zwi?zku z planowan? realizacj? projektu pn. "Zastosowanie zintegrowanego systemu pomiaru pomieszczenia w innowacyjnych rozwi?zaniach w produkcji mebli", w ramach ?wi?tokrzyskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Dller Tomasz Wo??niak og?asza post?powanie w trybie zapytania ofertowego na zakup nast?puj?cych elementów projektu:

 

1. Zapytanie ofertowe nr 01/RPOW?/2017 na dostaw? oraz instalacj? oprogramowania CAD/CAM dla przemys?u meblowego

 

2. Zapytanie ofertowe nr 02/RPOW?/2017 na dostaw? i monta?? pilarki formatowej

 

3. Zapytanie ofertowe nr 03/RPOW?/2017 z dnia 01.06.2017 na dostaw? i monta?? centrum obróbczego sterowanego numerycznie (obrabiarka CNC)

 

4. Zapytanie ofertowe nr 04/RPOW?/2017 - Kompresor ?rubowy, dodano 01.06.2017

    - Zapytanie Ofertowe nr 04/RPOW?/2017 - Kompresor

    - Za??cznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 04/RPOW?/2017 - Formularz oferty Kompresor

    - Za??cznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 04/RPOW?/2017 - O?wiadczenie o braku powi?za?

    - Za??cznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 04/RPOW?/2017 - O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu

    - Za??cznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 04/RPOW?/2017 - Wzór umowy

 

5. Zapytanie ofertowe nr 05/RPOW?/2017 - Odci?g wiór, dodano 01.06.2017

    - Zapytanie Ofertowe nr 05/RPOW?/2017 - Odci?g wiór

    - Za??cznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 05/RPOW?/2017 - Formularz oferty Odci?g wiór

    - Za??cznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 05/RPOW?/2017 - O?wiadczenie o braku powi?za?

    - Za??cznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 05/RPOW?/2017 - O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu

    - Za??cznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 05/RPOW?/2017 - Wzór umowy

 

6. Zapytanie ofertowe nr 06/RPOW?/2017 - Notebook, dodano 01.06.2017

    - Zapytanie Ofertowe nr 06/RPOW?/2017 - Notebook

    - Za??cznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 06/RPOW?/2017 - Formularz oferty Notebook

    - Za??cznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 06/RPOW?/2017 - O?wiadczenie o braku powi?za?

    - Za??cznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 06/RPOW?/2017 - O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu

    - Za??cznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 06/RPOW?/2017 - Wzór umowy

 

7. Zapytanie ofertowe nr 07/RPOW?/2017 - Dalmierz, dodano 01.06.2017

    - Zapytanie Ofertowe nr 07/RPOW?/2017 - Dalmierz

    - Za??cznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 07/RPOW?/2017 - Formularz oferty Dalmierz

    - Za??cznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 07/RPOW?/2017 - O?wiadczenie o braku powi?za?

    - Za??cznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 07/RPOW?/2017 - O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu

    - Za??cznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 07/RPOW?/2017 - Wzór umowy