Projektanci
Newsletter

Zaprenumeruj, jeśli chcesz otrzymywać na swój adres email informacje o nowych produktach, promocjach...

Wybrane z kolekcji

Meble designerskie z litego drewna DLLER

Istniejemy na rynku od 1996 roku. Naszym celem jest wprowadzenie sztuki do wn?trz domów i mieszka? naszych klientów. Wszystko poprzez odpowiednie projektowanie mebli oraz ich aran??acj?. Nasze propozycje to zbilansowana dawka wyj?tkowej estetyki oraz wysokiej funkcjonalno?ci. Nasz unikatowy styl ukszta?towa? si? przez lata do?wiadcze?, które up?yn??y nam przy wspó?pracy z najlepszymi projektantami.

Oferujemy meble do biura, do gabinetu, do domu. Nie s? to zwyczajne projekty. Ka??dy zosta? starannie przemy?lany. Dzi?ki temu biblioteki, regaliki, biurka, czy sto?y z litego drewna s? idealnie dopracowane. Wszystkie szczegó?y wspó?graj? ze sob? tworz?c prawdziwe dzie?a sztuki u??ytkowej.

Nasze meble designerskie to oferta skierowana do osób wymagaj?cych, które ceni? sobie najwy??sz? jako?? wykonania z zachowaniem odpowiedniego stylu. W wyniku naszej pracy nadajemy meblom w?a?ciw? harmoni?, która pozwoli rozkoszowa? si? wn?trzem. Dajemy szans? na stworzenie zbalansowanej – mi?dzy estetyk? a ergonomi? – przestrzeni. Praktycznym sto?om nadajemy ciekawe wzornictwo a dodatki, jak np. lustra, tonujemy. Zale??y nam na zaproponowaniu Klientom mebli i dekoracji, które stworz? spójn? koncepcj?.

Dzi?ki naszej wieloletniej pracy dzi? nale??ymy do liderów bran??y w Polsce. Zyskuj?c uznanie w naszym kraju, stali?my si? równie?? czo?owym eksporterem mebli najwy??szej klasy. Serdecznie zapraszamy do naszego sklepu internetowego, gdzie ka??dy mo??e pobra? bezp?atny katalog i zapozna? si? ze szczegó?ami naszej oferty.