CZAS NA WN─?TRZE: "Wielofunkcyjny salon i jadalnia"

(...)Kiedy mamy wystarczaj?co du??o miejsca w szafach, mo??emy sprawnie posprz?ta? dom. ?atwo te?? znajdziemy ka??d? rzecz. Jednak kiedy wokó? nas ro?nie ilo?? drobiazgów, miejmy si? na baczno?ci - dodatkowy mebel, którego wcze?niej nie planowali?my, mo??e powa??nie naruszy? harmoni? wn?trza(...)

Ca?y artyku? tutaj.