BIBLIOTEKA EQUILE

Projekt jest efektem wspó?pracy Dller z Instytutem Designu w Kielcach. Koncepcja biblioteki Equil powsta?a podczas warszatatów Italian Design School. Za?o??eniem m?odych projektantów by?o stworzenie mebla, który po??czy elementy klasyki ze wspó?czesn? form?. Cel zosta? zr?cznie osi?gni?ty. Wzrok przyci?ga intryguj?ce zestawienie eleganckich, subtelnie wyprofilowanych nóg z prost?, geometrycznie zarysowan? bry??. Mebel przykuwa uwag? wyrazist? form?, której dodatkowego charakteru nadaje olejowane, lite drewno d?bowe.

Sk?ad zespo?u projektowego: Katarzyna Jagie??o, Katarzyna Koz?owska, Ola Romejko-Klentak, Konrad Król.

 

Wymiary

Wysoko??: 185 cm

Szeroko??: 113/138 cm

G??boko??: 40 cm

 

Materia?

 Drewno d?bowe, p?yta d?bowa, MDF

 

Wyko?czenie na zdj?ciach

Skrzynia - d?b, p?yta d?bowa, olej naturalny

Elementy MDF - ekologiczna farba akrylowa, kolor Milky White

 

Dodatkowe informacje

Czas realizacji zamówienia - 6-8 tygodni
Sposób dostawy - spedycja

Koszt dostawy - 290 z?