ECHODNIA.EU: "W Kielcach ruszy?a w?oska szko?a designu"

"(...) Projekt nosi nazw? Italian Design School. Dwana?cie osób z ca?ej Polski, wy?onionych podczas rekrutacji, b?dzie przez dwa miesi?ce pracowa? w Kielcach pod opiek? Andrea Busato ze Scuola Italiana Design w Padwie, (...) projektuj?c produkty dla trzech lokalnych firm, w tym Dller(...)."


Ca?y artyku? tutaj.