POLSKA AGENCJA PRASOWA: ""Must Have" - znak jako?ci polskiego designu"

"(...) Plebiscyt "must have" zosta? stworzony, by wskazywa? rzeczy dobrze zaprojektowane  i powszechnie dost?pne, dzie?a polskich projektantów lub producentów. W tym roku w pierwszym etapie plebiscytu znalaz?o si? ponad 360 propozycji. Spo?ród nich Rada Ekspertów wyró??ni?a 60 najciekawszych, a ponad 30 pokazanych zostanie na wystawie. (...) Przyk?adem jest wyró??niona szafka pod telewizor NU, zaprojektowana przez Bartka J?drzejewskiego dla firmy Dller – nawi?zuj?ca do ducha lat 70."


Ca?y artyku? tutaj.