CZAS NA WN─?TRZE: "Elementy natury w aran??acji domu"

(...)Bia?y, roz?o??ysty budynek z grafitowym dachem, ??eby kolorystycznie pasowa? do pni otaczaj?cych go wysokich brzóz. Gdyby wokó? ros?y sosny, dach pewnie by?by ceglasty. Idealna harmonia kolorów, doskona?e wtopienie w natur? - takie by?o ??yczenie pani tego domu(...)

Ca?y artyku? tutaj.