SOFA VILLE

projekt: Sits

VILLE to mebel któremu mo??na nada? charakterystyczny luk dodaj?c lub rezygnuj?c z mo??liwych opcji. Prost?, mocno geometryczn? bry?? sofy mo??na podkre?li? czarn?, metalow? ramk? lub „obrysowa?” j? kedr? (obszyciem kraw?dzi mebla) w innym kolorze ni?? obicie. Mo??liwe jest tak??e naszycie na poduch? oparciow? guzików, które dodadz? elegancji i z?agodz? ostro?? bry?y.

 

Dodatkowe informacje

Szeroki wybór tkanin obiciowych spo?ród pi?ciu grup cenowych. Wzornik dost?pny w salonie Dller.

Cena dotyczy sofy w wersji 3-osobowej i obiciu z grupy materia?u "I".

 

Dostosuj sof? do swoich potrzeb.

↓Sprawd?? wymiary i specyfikacj? w karcie katalogowej↓


Wymiary i specyfikacja sofy 0.67 MB Wymiary i specyfikacja sofy