SOFA LINDA

projekt: Sits

LINDA - kolekcja sk?adaj?ca si? z wielu elementów. Wszystkie cz??ci mog? by? w ?atwy sposób po??czone lub rozdzielone, a ka??da z nich mo??e by? samodzielnym meblem. Ponadczasowa prostota LINDY dodaje jej dyskretnej elegancji. Du??e siedziska wype?nione s? kulkami silikonowymi dzi?ki czemu alergicy mog? tak??e do?wiadczy? najwy??szego komfortu.

 

Dodatkowe informacje

Szeroki wybór tkanin obiciowych spo?ród pi?ciu grup cenowych. Wzornik dost?pny w salonie Dller.

Cena dotyczy sofy w wersji 3-osobowej, w poszyciu sta?ym z grupy tkanin "I".

 

Dostosuj sof? do swoich potrzeb.

↓Sprawd?? wymiary i specyfikacj? w karcie katalogowej↓


Wymiary i specyfikacja sofy 0.82 MB Wymiary i specyfikacja sofy