SOFA JULIA

projekt: Sits

JULIA to model wpisuj?cy si? w lini? Modern Romantic SITS. Projektant Dan Ihreborn. Zaokr?glone elementy, poduszki, delikatne kolory obicia nadaj? lekko?ci i wspó?czesnego sznytu. Efekt ten zosta? dodatkowo wzmocniony przez po??czenie bry?y z delikatnymi metalowymi nó??kami. Niezwykle wyrazistym i wyró??niaj?cym si? elementem sofy s? w?skie pod?okietniki, stanowi?ce z plecami mebla jedn? ca?o??. Doskona?e proporcje, elegancja nowoczesno?? to wszystko sprawia ??e mo??na Juli? okre?li? mianem idealna. Dost?pna równie?? w wersji z drewnianymi nogami.

 

Dodatkowe informacje

Szeroki wybór tkanin obiciowych spo?ród pi?ciu grup cenowych. Wzornik dost?pny w salonie Dller.

Cena dotyczy sofy w wersji 3-osobowej i obiciu z grupy tkanin "I".

 

Dostosuj sof? do swoich potrzeb.

↓Sprawd?? wymiary i specyfikacj? w karcie katalogowej↓


Wymiary i specyfikacja sofy 0.6 MB Wymiary i specyfikacja sofy