?????ko Max 36

projekt: Wayne Maxwell

Je?li szukasz wyj?tkowego mebla do nowoczesnego wn?trza, zwró? uwag? na prezentowane ?ó??ko. Zachwyca kszta?tem i zapewnia pe?en komfort. Wzrok przyci?ga pi?knie wyprofilowana, masywna rama, która obrysowuje tylni? i przedni? cz??? ?ó??ka, staj?c si? jednocze?nie jego oryginaln? podstaw?. Utrzymane w trendach wspó?czesnego designu MAX 36 mo??na okre?li? w trzech s?owach:  prostota, umiar, elegancja.

 

Wymiary

Do materaca:

Szeroko??: 160cm

D?ugo??: 200 cm

Wysoko?? wezg?owia: 100 cm

 

Materia?

Drewno sosnowe

 

Wyko?czenie na zdj?ciach

Ekologiczna farba akrylowa, kolor Milky White

 

Dodatkowe informacje

Czas realizacji zamówienia - 6-8 tygodni
Sposób dostawy - spedycja

Koszty dostawy - 250 z?

Próbki kolorów

Uwaga! Kolory na przedstawionych próbkach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Na ich odbiór mają wpływ rodzaj i ustawienia monitora. (kliknij na wybranej próbce aby ją powiększyć)

Wenge
Colonial Brown
Curcuma 42
Golden Wax
Dark Walnut 74
Copper Brown 45
Teak 53
Bleached Oak
Violet Brown 02k
Light Grey 02
Cream 15
Ivory
Milky White 10
Milky White 10