Fotel Foxi

projekt: Sits

Zaprasza by zapa?? si? w jego mi?kk? poduch?. Zachwyca kszta?tem i jako?ci? wykonania. To finezyjna, bardzo komfortowa przestrze? do odpoczynku. Nietuzinkowy fotel robi wra??enie i mo??e nada? styl ca?emu wn?trzu.

FOXI to podró?? w czasie do lat 70. Zwraca uwag? mi?kkim wyd?u??onym siedziskiem i drewnianym elementem pod?okietnika, b?d?cym jednocze?nie nog? fotela. Tapicerka do wyboru. Kolekcja SITS.

 

Wymiary

Wysoko??: 77cm
Szeroko??: 67 cm
G??boko??: 96 cm
Wysoko?? siedziska: 43cm

 

Dodatkowe informacje

Szeroka kolekcja tkanin obiciowych w pi?ciu grupach cenowych. Wzornik dost?pny w salonie Dller.

Cena dotyczy fotela w obiciu z grupy taknin "I"


Wymiary i specyfikacja fotela 2.1 MB Wymiary i specyfikacja fotela