Biblioteka Max 34

projekt: Wayne Maxwell

?róde? inspiracji do tworzenia mebli mo??na szuka? wsz?dzie. Przyk?adem jest biblioteka MAX 34, do projektu której designera Wayne'a Maxwell'a natchn??y drzewa. Asymetryczne pó?ki biblioteki, niczym rosn?ce pod k?tem do pnia ga??zie, pozwalaj? na fantazyjne ustawienie ksi???ek o ró??nych wysoko?ciach. Uko?ny rytm pó?ek nadaje ca?o?ci mebla dynamizmu, przez co staje si? on we wn?trzu mocnym akcentem dekoracyjnym. Biblioteki mo??na zestawia? ze sob? tworz?c dowolnych rozmiarów, wyj?tkowe kompozycje ?cienne. Wykonana z solidnego d?bu, idealna dla mi?o?ników nowoczesnych form i pi?knego designu.

 

Wymiary

Wysoko??: 210 cm
Szeroko??: 70 cm
G??boko??: 30 cm

 

Materia?

Drewno d?bowe

 

Wyko?czenie na zdj?ciach

Lakier bezbarwny (Natural Oak)

 

Dodatkowe informacje

Biblioteka dost?pna w ró??nych opcjach wyko?czenia.

Czas realizacji zamówienia - 6-8 tygodni
Sposób dostawy - spedycja

Koszt dostawy - 250 z?

Próbki kolorów

Uwaga! Kolory na przedstawionych próbkach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Na ich odbiór mają wpływ rodzaj i ustawienia monitora. (kliknij na wybranej próbce aby ją powiększyć)

Wenge
Colonial Brown
Curcuma 42
Golden Wax
Dark Walnut 74
Copper Brown 45
Teak 53
Bleached Oak
Violet Brown 02k
Light Grey 02
Cream 15
Ivory
Milky White 10
Milky White 10