ZAPYTANIA I OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

   W związku z planowaną realizacją projektu pn. "Zastosowanie zintegrowanego systemu pomiaru pomieszczenia w innowacyjnych rozwiązaniach w produkcji mebli", w ramach Świętokrzyskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Dller Tomasz Woźniak ogłasza wyniki postępowania ofertowego:

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - CAD CAM

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pilarka

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - CNC

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kompresor

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odciąg

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Notebook

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dalmierz

 

   W związku z planowaną realizacją projektu pn. "Zastosowanie zintegrowanego systemu pomiaru pomieszczenia w innowacyjnych rozwiązaniach w produkcji mebli", w ramach Świętokrzyskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Dller Tomasz Woźniak ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu:

 

1. Zapytanie ofertowe nr 01/RPOWŚ/2017 na dostawę oraz instalację oprogramowania CAD/CAM dla przemysłu meblowego

 

2. Zapytanie ofertowe nr 02/RPOWŚ/2017 na dostawę i montaż pilarki formatowej

 

3. Zapytanie ofertowe nr 03/RPOWŚ/2017 z dnia 01.06.2017 na dostawę i montaż centrum obróbczego sterowanego numerycznie (obrabiarka CNC)

 

4. Zapytanie ofertowe nr 04/RPOWŚ/2017 - Kompresor śrubowy, dodano 01.06.2017

    - Zapytanie Ofertowe nr 04/RPOWŚ/2017 - Kompresor

    - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 04/RPOWŚ/2017 - Formularz oferty Kompresor

    - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 04/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o braku powiązań

    - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 04/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

    - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 04/RPOWŚ/2017 - Wzór umowy

 

5. Zapytanie ofertowe nr 05/RPOWŚ/2017 - Odciąg wiór, dodano 01.06.2017

    - Zapytanie Ofertowe nr 05/RPOWŚ/2017 - Odciąg wiór

    - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 05/RPOWŚ/2017 - Formularz oferty Odciąg wiór

    - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 05/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o braku powiązań

    - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 05/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

    - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 05/RPOWŚ/2017 - Wzór umowy

 

6. Zapytanie ofertowe nr 06/RPOWŚ/2017 - Notebook, dodano 01.06.2017

    - Zapytanie Ofertowe nr 06/RPOWŚ/2017 - Notebook

    - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 06/RPOWŚ/2017 - Formularz oferty Notebook

    - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 06/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o braku powiązań

    - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 06/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

    - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 06/RPOWŚ/2017 - Wzór umowy

 

7. Zapytanie ofertowe nr 07/RPOWŚ/2017 - Dalmierz, dodano 01.06.2017

    - Zapytanie Ofertowe nr 07/RPOWŚ/2017 - Dalmierz

    - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 07/RPOWŚ/2017 - Formularz oferty Dalmierz

    - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 07/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o braku powiązań

    - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 07/RPOWŚ/2017 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

    - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 07/RPOWŚ/2017 - Wzór umowy