Institute Of Design Kielce

IDK to instytucja, której celem działania jest promocja designu i nowatorskich przedsięwzięć z nim związanych. Stanowi platformę współpracy różnych środowisk, w których kręgu zainteresowań jest wzornictwo – ekspertów i twórców designu, instytucje edukacyjne i projektowe, a także przedstawicieli biznesu.

Institute of Design Kielce rozwija swoją działalność na czterech płaszczyznach: produkcja, edukacja, ekspozycja i informacja. Bazę dla realizacji działań stanowią innowacyjne i nowatorskie pracownie z bogato wyposażonym zapleczem technicznym, umożliwiającym wykorzystanie nowoczesnych technologii do celów projektowych, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu pracy. Każda z pracowni przygotowana jest również do pełnienia funkcji dydaktycznych, takich jak organizacja warsztatów oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń.