Tytuł projektu: „Zastosowanie zintegrowanego systemu pomiaru pomieszczenia w innowacyjnych rozwiązaniach w produkcji mebli”

Projekt

 

CEL PROJEKTU

     Wprowadzenie na rynek nowego produktu w oparciu o produkcję mebli z zastosowaniem zintegrowanego systemu pomiaru pomieszczeń, wizualizacji 3D i wykonywania produktu finalnego o wysokiej jakości i indywidualnym charakterze.

 

PLANOWANE EFEKTY:

     Realizacja projektu to przede wszystkim wprowadzenie na rynek innowacyjności produktowej, polegającej na wykonywaniu mebli pod zabudowę w sposób kompleksowy. Innowacja procesowa będzie wynikiem zastosowania najnowszych technologii do produkcji mebli pod zabudowę Wykorzystanie innowacyjnej technologii pozwoli na wykonywanie różnorodnych form przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia materiałów. W ramach realizowanego projektu zastosowany zostanie zintegrowany system pomiaru pomieszczenia wraz z transferem danych na obrabiarkę CNC i końcowym wykonaniem mebli. Sprzęt nie tylko pozwoli zaoszczędzić czas wykonywania poszczególnych zamówień co przełoży się na wzrost realizowanych zleceń, ale także na zmniejszenie zużycia materiałów.

 

Nr projektu: RPSW.02.05.00-26-0493/16
Wartość projektu: 854 528,53 zł
Wartość przyznanego dofinansowania UE: 555 790,91 zł