St??? Endu

projekt: Piotr Kuchci?ski

Zosta? wyró??niony w plebi?cycie must have i wzi?? udzia? w mi?dzynarodowej wystawie ?ód?? Design Festival.

Dobry projekt cz?sto kryje w sobie element zaskoczenia. Patrz?c na stó? Endu mo??na odnie?? wra??enie, ??e jego blat jest wyj?tkowo cienki. Nic bardziej mylnego - z?udna grubo?? kilku milimetrów to efekt przemy?lanej sztuczki optycznej i popis niezwykle ciekawej obróbki masywnego, d?bowego blatu. Dodatkowym atutem podkre?laj?cym wyrazisty charakter Endu, s?  ob?e, lekko rozkloszowane nogi - z wdzi?kiem przywo?uj?ce styl vintage. Ca?o?? uj?ta w idealnych proporcjach, zachwyca lekko?ci?.

 

Wymiary

Wysoko??: 78 cm

Szeroko??: 180 cm

G??boko??: 90 cm

 

Materia?

Drewno d?bowe

 

Wyko?czenie

Lakier bezbarwny, matowy

 

Dodatkowe informacje

Czas realizacji zamówienia - 6-8 tygodni
Sposób dostawy - spedycja

Koszty dostawy - 250 z?