KUCHNIA

Firma DLLER wykonuje kuchnie g?ównie z drewna sosnowego , d?bowego oraz olchowego.


System prowadnic, szuflad, zawiasów wykorzystywanych do produkcji kuchni pochodzi z firmy Blum, co zapewnia w po??czeniu z drewnem  du??? trwa?o??, wytrzyma?o?? i gwarantuje najwy??sz? jako??. Elementy niewidoczne,  nara??one na du??? zmian? temperatury,  wykonujemy z p?yty stolarskiej.


Istnieje du??a dowolno?? wyko?czenia i uzbrojenia. W celu poznania szczegó?ów  prosimy o bezpo?redni kontakt z siedzib? firmy.